Två grästräd
Grästrädet utan stam och det stora grästrädet.

2021-01-26

Grästräd är enhjärtbladiga växter och tillhör samma växtfamilj som aloe och gasteria. Det finns 28 arter i grästrädssläktet och alla är endemiska till Australien. Här i Edvard Andersons växthus odlar vi arten Xanthorrhoea preissii från Sydvästra Australiens kustslätter. På svenska har det fått namnet balga-grästräd.

Det minsta grästrädet i växthuset såddes från frö för 25 år sedan och har ännu inte fått en riktig stam. Bakom det står ett stort och ståtligt träd, importerat från Australien hit till växthuset. Vi vet inte hur gammalt det är, men en rimlig gissning är att det är ungefär etthundra år. Grästräd växer mycket långsamt, ett vuxet träd växer bara en till två centimeter per år och kan bli mellan tre och sexhundra år gamla.

blad och ihålig stam
De långa, gräslika bladen och den ihåliga stammen. Foton: Mia Olvång
 

Namnet grästräd kommer av de långa, gräslika bladen i toppen av stammen. Bladen är mycket hårda och används av florister i blomsterbuketter under namnet steelgrass (stålgräs).

När bladen blir gamla bryts de till slut av några centimeter från basen. Bladresterna är rika på ett harts som klistrar ihop dem till en tjock, motståndskraftig extra ”bark” runt grästrädets stam. Här syns resterna av ett grästräd som dog för 20 år sedan. Själva stammen har ruttnat bort för länge sedan. Det enda som finns kvar är de sammanpressade, hartsrika resterna av bladen.

Brinnande grästräd. Foto: Åsa Krüger
Brinnande grästräd 2015. Foto: Åsa Krüger
 

I sydvästra Australien är bushbränder vanliga och många växtarter är anpassade till att det brinner med jämna mellanrum. Grästräden skyddas vid en brand av det tjocka lagret bladrester runt stammen. Det här trädet har varit med om flera bränder i Australien innan det kom hit till växthuset. I februari 2015 tände vi eld på trädet och kan intyga att det både brinner bra och överlever en brand. Ett svartbränt grästräd ser på avstånd ut som en liten svart gubbe. Balga är grästrädets namn hos aboriginerna och betyder just svart pojke.