Trädtomatens vissna löv plockas bort av Kristina Wikström.
Trädtomatens vissna löv plockas bort av Kristina Wikström.

2016-03-18

Inne i Tropikrummet klipper Kristina Wikström bort gula och fula löv från en trädtomat.

– Det är i framförallt städning, vattning och beskärning som vi gör på morgonen innan växthuset öppnar, säger Kristina. För besökarna skulle inte vara så trevligt med en massa vattenslangar och vissna löv i gångarna.

De höga palmerna får inte växa in i taket

Växterna kräver daglig skötsel. Många måste beskäras och klippas ofta så att de inte växer in i lampor, glasväggar eller upp i taket. Speciellt palmerna kan bli enormt höga, så de måste hållas efter noga.

På morgnarna sker också plantering av nya fräscha växter. Kristina har just planterat ut små plantor av jute och kenaf i hörnan med fiberväxter. Även bomullsplantorna brukar bytas ut ibland, då de lätt kan angripas av skadedjur. Plantorna drivs upp bakom den publika delen av växthuset. Där finns flera rum där trädgårdsmästarna driver upp växter som sedan ska planteras ut.

Stora lass med växtavfall körs ut från växthuset varje dag

Inne i Medelhavshallen håller trädgårdsmästarna på att beskära det stora granatäppelträdet. Nu på våren när bladen börjar komma växer trädet väldigt fort. Därför måste det beskäras flera gånger. Trädet tål att beskäras ganska hårt.

Sari Södergren vattnar växterna invid korkeken. Sari Södergren vattnar växterna invid korkeken.
Sari Södergren vattnar växterna invid korkeken.

– Många förstår nog inte vilka enorma lass växtavfall som körs ut från växthuset varje dag, säger Sari Södergren. Igår körde vi ut tre fulla skottkärror med grenar från granatäppelträdet och det syns knappt att vi gjort något med trädet.

Hur ofta vattnas växterna?

Sari flyttar bort en klätterväxt som har börjat växa in i en annan växt. Hon trasslar försiktigt ur den slingrande växten utan att den skadas. Därefter börjar hon vattna. Med sig har hon en liten vagn med vatten och näringslösning.

– Vi har en massa växter och de har olika behov. Därför vattnar vi för hand. Alla växterna vattnas minst en gång i veckan, men flera vattnas oftare.

Hur vet ni hur ofta de behöver vattnas?

– Det finns en tyst överenskommelse. Varje morgon börjar med att vi trädgårdsmästare går en runda i växthuset och ser över vad som behöver göras.

Hjälpsamma små djur

Både Sari och Kristina berättar om de små påsarna med "nyttodjur" som trädgårdsmästarna sätter ut i växthuset. Dessa små djur håller nere antalet skadedjur. De äter eller parasiterar på de djur som skadar växterna. På detta vis behöver de inte använda sig av kemisk besprutning i Edvard Andersons växthus. När du ser en pappkopp, wellpappkartong eller pappåse så är de våra minsta medarbetare som har kommit till jobbet!

Anna Egerström använder både såg och sekatör för att beskära växthusets stora granatäppelträd. Foton: Mia Olvång
Anna Egerström använder både såg och sekatör för att beskära växthusets stora granatäppelträd. Foton: Mia Olvång