2015-09-10

Dahlia är ett växtsläkte som tillhör familjen korgblommiga växter. Det finns ca 30 arter som alla växer i Mexiko och Centralamerika, ofta högt upp på de steniga bergssluttningarna. De flesta 
arterna är örtartade perenner som vissnar ner på hösten, men det finns de som blir stora som 
små träd och har hårda ihåliga stjälkar. De största dahliorna kan bli ca 9 meter höga!

Dahlians spridning till Europa

Dahlia x pinnata
Dahlia x pinnata

Långt innan européerna kom till Amerika odlade och använde aztekerna dahlior till både medicin, mat och t.o.m. vattenledningsrör! Trädgårdsdahlians historia i Europa börjar 1789 då några 
dahliaknölar sändes från en botanisk trädgård i Mexiko till Madrids botaniska trädgård i Spanien. De blommade och fick det vetenskapliga artnamnet Dahlia pinnataDahlia efter den svenske botanisten och Linné-lärjungen Andreas Dahl (1751-1789). Plantorna varierade mycket i utseende och färg; röda, rosalila och violetta nyanser. Denna art betraktas ofta idag som en hybrid mellan Dahlia coccinea och Dahlia sorensenii. Hybriden kallas då Dahlia x pinnata (se bild).

År 1804 hade två upptäcktsresande med sig dahliafrön från Centralamerika som såddes i 
Hamburgs botaniska trädgård. Genom dessa plantor fick man ännu mer variation, bl.a. gula och creme-färgade blommor. Senare på 1800-talet fick man tillgång till mer växtmaterial genom 
insamlingar som ledde till att odlingen av trädgårdsdahlior utvecklades.

Idag 30000 sorter

Idag finns det omkring 30 000 olika sorter. Man försöker dela in dem huvudsakligen efter 
blommans utseende men också efter plantans höjd. Det blir ungefär 10 olika grupper. 
Enkelblommande, halskrås, anemon, dekorativ, boll, pompon och kaktusdahlia är 
några exempel på vad de olika grupperna kallas och som kan ses i dahlialandet utanför Victoriahuset.

Foto: AnnSofie Börjesson
Foto: AnnSofie Börjesson