Fossil ur Museum Tessinianum, Carl von Linné, 1753. Tillhör Bergianska biblioteket.
Fossil ur Museum Tessinianum, Carl von Linné, 1753.
Tillhör Bergianska biblioteket.
 
 

År 1749, 19 år gammal blev Peter Jonas Bergius inskriven vid Smålands nation och fick Linné till inspektor. Inspektorn var universitets-nationens överhuvud och skulle inte bara ansvara för att allt sköttes på ett bra sätt utan även aktivt hjälpa eleverna. Med sitt medlemskap i Smålands nation kunde Bergius närvara vid Linnés seminarier och följde även med på Linnés exkursioner vid Hammarby i Uppsala.

År 1750 försvarade Bergius sitt första lärdomsprov för Linné, en liten förberedande doktorsavhandling om mossornas sporer - De seminibus muscorum. Doktorsavhandlingarna författades vanligen av professorerna, men i det här fallet hade den framgångsrika studenten Bergius själv fått lämna bidrag. Linnés förtroende var stort för sin lärjunge och han blev tilldelad ett eftertraktat stipendium.

På uppdrag av Linné
Linnés lärjungar kallar man främst de som studerade för Linné vid medicinska fakulteten i Uppsala. Apostlarna är de som på uppdrag av Linné reser utomlands för att samla in växter och naturalier samt göra reseskildringar som Linné kunde använda sig av. Bergius gjorde två mindre resor på Linnés uppdrag till Dalarna och Gotland. Resan till Gotland utfördes för att samla in "coraller och petrificater" (koraller och fossil) till Carl Gustaf Tessins naturaliesamling. Journalerna från denna resa lämnades sedan till Linné. En resa till Ostindien som skulle bekostas av Drottning Lovisa Ulrika var även påtänkt, men blev av någon anledning inte av. I sin fortsatta karriär valde Bergius att gå sin egen väg som läkare i Stockholm framför resor för Linnés räkning.

Källor: SLÅ 1931, SLÅ 1979-81, Åminnestal över Petr.J. Bergius av Olof Swartz 1822, m.fl.