Mer än 3000 brev skrevs till Linné från Europa, Amerika, Asien och Afrika och ungefär lika många besvarades. Där finns rapporter från hans lärjungars resor, vetenskapliga diskussioner med kollegor, beundrarpost såväl som brev från personer som riktade kritik mot hans växtsystematik.

Mellan Linné och Peter Jonas Bergius finns trettio brev bevarade, 21 från Linné och nio stycken från Bergius. Det finns även tre brev till Bengt Bergius och ett från honom. Bengt hjälpte till med korrektur till ett av Linnés främsta verk, Systema naturae, vilket även breven till stor del handlar om. Linné skrev:
"Åter ålägges mycken tacksägelse för omwårdnaden av Systemet, som bör heta H:r BancoCommissarien Bergii edition, emedan jag är wiss, det det aldrig bliver uplagt accuratare."

De flesta breven skrivna till Linné finns bevarade på Linnean Society i London. Efter Linnes död ärvde sonen Carl von Linné den yngre all korrespondens, manuskript, böcker och herbarium. När sonen sedan dog övergick det hela till modern Sara Lisa Moraea som sålde samlingen till den engelske medicinstuderande James Edward Smith. Smith var med och grundade Linnean Society där samlingen nu finns.

Två solar på himlen

I P. J. Bergius korrespondens med Linne avhandlas för det mesta botaniska frågor, de beskrev olika växter för varandra, skrev om hur man använde medicinalväxter och botade sjukdomar. Förhållandet är genomgående mästare-elev trots att Bergius själv blivit mycket framgångsrik och erkänd. Tonen är formell, artig och vänskaplig.

I ett brev från 1759 visar Linné sin uppskattning för Bergius tal "Om Stockholm för 200 år sedan..." som han höll på Vetenskapsakademien. Linne skriver:
"Det gläder mig neder i stortåen, att mina gamble wänner kunna wisa sig på lärda theatern som hieltar. H:r Doctoren hedrar på alla ställen sitt rum, och lyser mot sina jämåriga som ächta sten emot flussar. Gud gifwe H:r Doctoren lycka emot sitt snille."

Tonen förändrades senare. I ett brev till läkaren Abraham Bäck 1762 skrev Linné om Bergius på följande sätt (delar översatta från latin):
"Sedan Dr Bergius blefwit Botanices, Historiae naturalis et Diaetetices Professor regius Holmiensis trotnar jag att wara Upsaliensis, och håller på att colligere sarcinas meas [hopsamla mitt bagage]. Hs Mts expedition är redan kommen; jag skall sätta mig in obscuro, unum coleum non fert duos soles [samma himmel ha ej två solar]..."

Källa: The Linnean correspondence: http://linnaeus.c18.net, SLÅ 1979-81