Bergielund, van der Burgh, 1791, med kartlegend.
Bergielund, av van der Burgh, 1791. Tillhör Stockholms Stadsarkiv.
 

 

Beskrivning till kartan:
 
a)  Östra gården
b)  Östra gården
c)  Bröderna Bergius boningshus och sedermera Proffessor Bergiani bostad
d)  Materialhus
e)  Vagnhus
f)  Vedbod
g)  Magasin
h)  Kök
i)  Drängstuga
j)  Trädgården
k)  Fem sibiriska ärtträd
l)  Blomsterparterre
m)  Iskällare med förstuga
n)  Parterre vid södra staketet
o)  Två häckar som skiljer tomterna åt
O)  Bergskvarteret
p)  Bostadshus
q)  Bostadshus
r)  Ett litet stenhus
R)  Kvarteret Kroken
s)  Brygghus
T)  Nedre gården
t)  Stall och fähus
U)  Ladugård
u)  Torklada
v)  Drivhus med förstuga
x)  Tobakslada
y)  Vaktstuga på berget
z)  Ruddamm
Flera av kvarteren är inte namngivna.