I Systematiska avdelningen odlas ca 1500 olika arter av växter. Ungefär en tredjedel av dessa är ettåriga (annuella) växter. De allra flesta av dem odlas upp (förkultiveras) i växthus och planteras sedan ut, men ca 100 arter sås direkt på plats i rabatterna (direktsås). Dessa arter gror snabbt och har inte krav på hög temperatur för att gro. Flera av dem utvecklas också bättre om de inte planteras om, utan får gro och växa till utan att störas.

Just nu sker sådden av dessa direktsådder i Systematiska avdelningen. Välkommen att besöka oss för att se det på plats eller läs mer om hur det går till nedan. De fleråriga växterna (perennerna) i området kan givetvis även beskådas och under första halvan av juni planteras också de förkultiverade annuellerna ut som sedan snabbt kommer i blom.

Direktsådder – så här går det till

April/maj – marken förbereds

Platsen där de sås förbereds i april/maj genom grepgrävning eller jordfräsning. Samtidigt blandas då torvblandad hästgödsel ner.

Mitten av maj – sådd

När sådden görs, i mitten av maj, så går det till så här:

  1. Området vattnas först upp och jordytan jämnas till.
  2. Tre ca 7 cm djupa och breda fåror dras upp som sedan fylls med såjord. Genom att använda en ogräsfri såjord slipper vi en del av problemet med att frön från ogräs och förra årets växter gror i raderna.
  3. Raderna vattnas upp grundligt och sedan görs sådden. Mängden frön som sås anpassas till det antal färdiga plantor vi önskar.
  4. Raderna täcks med sand (gungsand) och vattnas sedan igen. Täckningen hjälper oss vid rensningen att se var vi sått innan det grott och förhindrar att vatten som finns djupare i jorden stiger upp till ytan och avdunstar. På så sätt bibehålls fukten i såjorden längre.

Vattning i raderna sker sedan två gånger i veckan tills fröna har grott.

Juni/juli – gallring och kultivering

När plantorna vuxit till sig i juni/juli gallras de en eller två gånger så att vi får ett lagom antal kvar. Samtidigt blandas (kultiveras) gödsel ner mellan sådd-raderna.

Hand som håller en fröpåse och häller ut frön i jorden.
Sådd
En rabatt med rader av sådder som vattnas.
Rader med sådder, täckta med sand, vattnas
Foton: Hans Nilsson