Brunnera macrophylla. Foto: Hans Nilsson

I Bergianska trädgården finns ett ovanligt stort område som visar blomväxter – Systematiska avdelningen som består av nio delområden. Här odlas så mycket som ungefär 1 400 blomväxtarter med syftet att visa mångfalden bland de ca 250 000 blomväxtarter som är kända och hur de är släkt med varandra. De som är nära släkt står nära varandra, t.ex. alla ranunkelväxter (Ranunculaceae), så att man kan se att sippor, smörblommor, klematis och rutor alla tillhör denna familj.

Ny karta och namnlista

Eftersom Systematiska avdelningen är så stort med många växter har vi nu tagit fram en digital karta för att underlätta för dem som vill besöka området. Kartan visar var alla växtfamiljer odlas i de nio olika delområdena och kan laddas ner längre ner på sidan. Till detta hör en namnlista om kan vara till hjälp om man vill få överblick om vilka växtfamiljer som finns här eller om man behöver översätta mellan vetenskapligt namn och svenskt namn. På kartan har vi skrivit svenskt namn för att det blir tydligare för de flesta. Men när du kommer fram till området kommer växtskyltarna visa det vetenskapliga namnet, så som det brukar vara på etiketter i botaniska trädgårdar. Då kan namnlistan komma till användning för översättning. Även den kan laddas ner nedan (längst ner på sidan på dator).

Blomväxternas evolution

Vi lever i en tid då blomväxterna dominerar, men så har det inte varit största delen av historien. Läs mer om vad en blomväxt är och om blomväxternas evolution i vår Kunskapsbank eller gå Evolutionsslingan ute i Bergianska trädgården från början av juni–september.