Salix är ett stort och mycket varierat släkte med ca 400 arter sälg-, vide- och pilarter.

Salixpaviljong. Foto och hantverk: Kaili Maide
Salix-paviljong i Klonarkivet. Foto och hantverk av trädgårdsmästare Kaili Maide.

Salix-samlingen med olika sälg-, vide och pilarter i Bergianska trädgården kommer från en donation efter kyrkoherde Sven Johan Enander. Han föddes 1847 i Småland. Efter prästexamen flyttade han till Norrland och blev kyrkoherde i Lillhärdal i Härjedalen. Där utvecklade han sitt intresse för Salix. Han reste både till Ryssland och Nordamerika och blev med tiden världsbekant för sin forskning. Vid sin död 1928 donerades hans levande Salix-samling, bl a innehållande arter från Sibirien, till Bergianska trädgården.

 
Salix x balfourii, hanindivid. Foto: Kaili Maide
Salix x balfourii, hanindivid.
 

Salix är ett stort och mycket varierat släkte med ca 400 arter. I Sverige finns drygt 20 arter. Salix är tvåbyggare med han- och honblommor i hängen på olika plantor. De blommar mycket tidigt på våren och är viktiga pollen- och nektargivare till bin och andra insekter. Blommorna skyddas mot kylan av hår som gör hela blomknoppen mjuk och ullig s k videung eller videkissar.

Många Salix-arter är snabbväxande och odlas därför som energiskog.