'P. J. Bergius' är en röd form av 'Sävstaholm' som har uppkommit vid ympning i Bergianska trädgårdens plantskola. Den är namngiven efter Bergianska trädgårdens grundare, Peter Jonas Bergius. Sorten gav frukt första gången 1912 hos en villaägare i Djursholm som hade inköpt trädet under sortnamnet 'Sävstaholm'. Frukten är medelstor med en mycket vacker röd täckfärg. Den mognar i september och har kort hållbarhet. Bordsfrukt. Trädet blir medelstort och är mycket härdigt. Zon II-VI.

 

 
Bild av blommande P J Bergius
Foto: Lena Gårder
 
 
Bild av PJ Bergius i frukt
Foto: Lena Gårder