Sorten härstammar från ett kärnträd vid ett sergeantboställe i byn Menigasker, Askers socken Närke. Den spreds en hel del i mellersta Sverige under 1800-talet för sin goda hållbarhets skull. Frukten är stor, gul-grön med täckfärg i strimmor. Mognar i december-januari, hållbar i flera månader. Hushållsfrukt. Trädet växer ganska kraftigt, börjar bära tidigt och sedan ganska bra. Det är härdigt. Zon II-IV.

 

 
Bild av blommande Menigasker
Foto: Lena Gårder
 
 
Bild av Menigasker i frukt
Foto: Lena Gårder