Tuvad fiskskjärtspalm Foto: Rakel Norberg
Tuvad fiskskjärtspalm,
Caryota mitis
 
Tropisk regnskog fanns ursprungligen i ett bälte runt ekvatorn men är nu koncentrerad till tre kärnområden. Det största finns i Syd-och Mellanamerika, det näst största i den Indo-malayiska regionen i Sydostasien och det tredje i Centralafrika.

Regnskogen är världens artrikaste ekosystem. Trots att den bara upptar ca 7% av jordens landyta finns mer än hälften av alla kända arter där och man antar att bara 10% av regnskogens arter är upptäckta! På en hektar (100x100m) tropisk regnskog kan det finnas 300 olika trädarter och på angränsande hektar kan artsammansättningen vara en helt annan.

I Palmhallen kan man se exempel på olika växtanpassningar från tropisk låglandsregnskog och nyttoväxter som ursprungligen kommer därifrån.

 
Nyttoväxter i palmhallen Foto: R Norberg/K Kustås

Bambu, kakao och banan växer i Palmhallen