Australienrummet interiör Foto: Astrid Fyhr
 
 

Landskapet i sydvästra Australien är flackt och sandigt. Det täcks av täta busksnår (kwongan) eller låga eukalyptusskogar (mallee) och hyser ganska få örter. Artrikedomen är ändå oerhört stor, med över 8 000 växtarter. Under den heta perioden ser vegetationen dammigt grå ut på avstånd. Buskarnas blad är nämligen ofta små och hårda och skyddas mot avdunstning genom ett tunnt vaxskikt som ger den grå tonen.

I vårt Australienrum finns många representanter för områdets viktigaste växtfamiljer: proteaväxter, myrtenväxter och ärtväxter. Där finns också flera exemplar av det märkliga grästrädet Xanthorrhoea preissii, speciellt anpassat till att överleva bush-bränder. Under vinter och vår står buskarna översållade av blommor och akaciorna sprider väldoft i rummet.

 
Blommande sjöborrehakea Foto: Ingmar Holmåsen
Blommande sjöborrehakea
 
 
Banksia ericifolia med majskolvslika blomställningar Foto: Astrid Fyhr
Banksia ericifolia med majskolvslika blomställningar.