Museipaviljongen. Vid vattentornet som skymtar i bakgrunden stod en till.
Museipaviljongen. Vid vattentornet som skymtar i bakgrunden stod en till.

Trädgårdspaviljong vid Gustafsborgsområdet förlaga

När Bergianska trädgården flyttade till Frescati fanns en trädgårdspaviljong i Gustafsborgsområdet. Den flyttades från Gustafsborgsområdet till kullen vid Vattentornet för att istället användas som museipaviljong. År 1901 lät Professor Wittrock bygga en till snarlik den som flyttats. Även denna paviljong skulle visa upp tillvaratagna föremål från naturen. Paviljongen vid vattentornet brann ner i början av 1900-talet, medan den andra fortfarande lyser blå i grönskan. 

Sammanväxningar och häxkvastar

Den 26 maj 1890 kullkastades en av trädgårdens gamla ekar i en våldsam storm. Rötterna hade inte växt på djupet utan är sammanväxta i olika riktningar, något dåvarande professor Veit Wittrock tyckte var mycket märkligt och lät därför göra ett bord av ekens rötter. Detta bord och andra märkvärdiga botaniska museiföremål (häxkvastar, sammanväxningar, m.m.) fanns ursprungligen i grottorna utmed Brunnsviken. En del av dem härstammar från gamla Bergielund, Bergianska trädgårdens ursprungsplats i vid nuvarande Vasaparken i Stockholm. Då det inte var gynnsamt med fukten i grottorna så flyttades de in i museipaviljongerna istället. I paviljongen som finns kvar förvaras än idag de museiföremål i form av grenar, rötter och andra naturalier som fanns här i början av 1900-talet.

Museipaviljongen är en del i det statliga byggnadsminnet som stora delar av Bergianska trädgården utgör.