Foto: AnnSofie Börjesson
Foto: AnnSofie Börjesson

2016-09-14

Blommar på hösten

Tidlösa tillhör släktet Colchicum. Det är ett släkte som innehåller drygt 100 arter i växtfamiljen Colchicaceae. De återfinns i naturen i Europa, norra Afrika till centrala Asien och norra Indien. Tidlösan har fått sitt svenska namn av att bladen och fruktkapslarna kommer på våren och vissnar ner under högsommaren för att sedan på hösten blomma utan blad. Den har av denna ”nakna” blomning ibland också kallats ”nakna jungfrun”.

Var finns tidlösa?

Tidlösa finns förvildad på enstaka platser i södra Sverige helst på öppen, fuktig, näringsrik mark. I Bergianska trädgården är det 2 arter som i olika delar av trädgården kan ses blomma nu på hösten. Det är dels tidlösa, Colchicum autumnale och prakttidlösa, Colchicum speciosum. De finns vid Italienska terrassen och på gräsytor i närheten. I Området för pollinations- och spridningsbiologi finns en vitblommande sort av Colchicum autumnale.

Tidlösa, Colchicum autumnale har sin naturliga utbredning från västra, centrala och södra Europa till Ukraina.

Prakttidlösa, Colchicum speciosum återfinns i naturen i norra Turkiet, Kaukasus och norra Iran.

Fördubblar kromosomer

Hela växten är giftig, men gifthalten är störst i frön och knöl. Den innehåller olika alkaloider varav colchicin är den viktigaste. Colchicin är ett cellgift som till sin verkning liknar arsenik. Olika delar av växten har använts medicinskt som smärtstillande, inflammationshämmande och vid behandling av gikt. Inom genetik och växtförädling används colchicin rutinmässigt för att skapa celler med fördubblat kromosomantal. Inom växtförädlingen har individerna med mångdubblade kromosomtal, s.k. polyploider, många gånger kunnat utvecklas till nya, bättre och vackrare sorter.

Tidlösa eller höstkrokus?

Till vänster: höstkrokus. Höger: tidlösa. Foto: Mia Olvång.
Till vänster: höstkrokus. Höger: tidlösa. Foto: Mia Olvång.

Tidlösans blomma är väldigt krokuslik, men ett sätt att skilja dem åt är att räkna antalet ståndare. Tidlösa har 6 st och krokus 3 st ståndare. Höstkrokus Crocus speciosus, kan blomma samtidigt som tidlösa men tillhör en helt annan växtfamilj, nämligen familjen irisväxter.