2018-02-16

Snödrottningorkidé (Coelogyne cristata) har sin utbredning från östra Himalaya till Vietnam, där den växer i kalla och fuktiga bergsområden. Sitt svenska namn har snödrottningsorkidén fått genom att den blommar tidigt på våren innan snön har smält bort.

Den växer vanligen i träd som epifyter, men den kan också finnas på klippor. Ordet epifyt kommer av grekiska epi = på och phyton = växt. Epifyter är inte parasiter som suger näring ur sin värd, utan har sin växtplats i träden.

Snödrottningorkidén blommar den 16 februari i Tropikrummet, Edvard Andersons växthus