2019-08-07

Lagerströmia Lagerstroemia indica är ett mycket uppskattat prydnadsträd. Det fäller sina blad vintertid. Då kan man istället beundra den märkligt släta och vackert mönstrade barken. Märkligt är också att barken flagnar av i stora sjok. Vilken nytta trädet har av detta är inte känt.

Till släktet Lagerstroemia i familjen fackelblomsterväxter hör ca 50 arter träd från södra och sydöstra Asien. Ett par av dem odlas för sina klasar av små krusade blommor i rosa eller vitt. Linné uppkallade släktet efter Carl Magnus von Lagerström som var direktör vid Ostindiska kompaniet.

 

Lagerstroemia indica, närbild stamm. Foton: Mia Olvång
Lagerstroemia indica, närbild stam. Foton: Mia Olvång