Blå presidentsippan blommar vid Stora fjället. Blommorna har lysande ljusblå färg som kontrasterar fint mot de rödaktiga bladen.

2018-05-03

Presidentsippornas vetenskapliga släktnamn, Jeffersonia, kommer från den amerikanske presidenten Thomas Jefferson (1743–1826) som var intresserad av botanik och hortikultur. Släktet består av två arter: vit presidentsippa (J. diphylla) och blå presidentsippa (J. dubia). Släktet har en intressant utbredning då arterna växer i olika världsdelar: vit presidentsippa finns i östra Nordamerika, medan blå presidentsippa är en östasiatisk art.

Båda arterna trivs i lundartade miljöer med mullrik jord. Vit presidentsippa kan du se vid västra kanten av Nordamerikanska fjället, där de just är på väg att slå ut.

Blå presidentsippa är redan fullt utslagen i den Systematiska avdelningen och på Stora fjället, med asiatiska växter.

Vit presidentsippa är på väg att slå ut.
Foton Mia Olvång

De tre fjällen i Bergianska trädgården anlades i slutet av 1800-talet av professor Bergianus Veit Wittrock. De är skapade för att efterlikna kända bergstoppar i Asien, Skandinavien och Nordamerika, med växtmaterial från dessa regioner. Det är just den här tiden på året som man tydligast kan se fjällens konturer. Trädgårdsmästarna har städat undan vissna löv och nu börjar grönskan ta fart.