Jättestäpplilja, Eremurus robustus. Foto: AnnSofie Börjesson
Jättestäpplilja, Eremurus robustus på Stora fjället i Bergianska trädgården.
Foto: AnnSofie Börjesson

2017-07-07

Jättestäppliljor (Eremurus robustus) som tillhör växtfamiljen Asphodelaceae, är vildväxande på torra gräsmarker och halvökenområden i Tien Shan- och Pamirbergen i Centralasien och Afghanistan.

Blomställningen kan bli 3 meter hög och innehålla upp till 800 blommor. Blomningen börjar längst ner och fortsätter upp mot toppen. De gröna bladen vissnar efter blomningen och växten går i vila till nästa vår.

Släktnamnet Eremurus kommer av grekiskans ’eremia’ = ensam och ’oura’ = svans, artnamnet robustus = kompakt, med kraftigt växtsätt.  Namnet syftar på den ensamma stora blomställningen.