Målarborste
Målarborste. Foto: Mia Olvång

Den praktfulla målarborsten Scadoxus puniceus är den äldsta växten i Edvard Andersons växthus. Lökar fördes 1913 från Durban i Sydafrika till Sverige av botanisten Karl Afzelius. År 1926 gav han några lökar till Bergianska trädgården som i sin tur spred växten vidare till andra botaniska trädgårdar.

När lökarnas vintervila är över skickar de upp halvmeterhöga blomställningar. De scharlakansröda blommorna pollineras av solfåglar som lockas dit för att dricka nektar. Först efter blomningen kommer de breda bladen fram.

I naturen växer målarborsten skuggigt i skogsområden och raviner. 

Foto från insamlingsresa
Botanisten Karl Afzelius på insamlingsresan till Madagaskar 1913. Foto: Walter Kaudern, Världskultur museerna / Wikimedia Sverige.