2018-04-13

Västindisk bomull, frökapsel
Västindisk bomull, frökapsel

Bomullsfrukten är en kapsel som spricker upp vid mognad och blottar en ”bomullstuss” bestående av ett tiotal håriga frön. Varje frö kan ha upp till 20 000 hår vilka är till för vindspridning av fröna.

Det ingår ca 40 arter i bomullssläktet Gossypium. Men det är bara fyra som använts och odlats. Dessa är:

  • Trädbomull G. arboreum från tropiska NÖ Afrika till Indien
  • Indisk bomull G. herbaceum från tropiska S Afrika och Sydafrika
  • Västindisk bomull G. barbadense från Ecuador och Peru
  • Texasbomull G. hirsutum från Florida och Centralamerika

Både träd- och indisk bomull har kortare och grövre hår än västindisk- och texasbomull. Västindisk bomull har de längsta, finaste håren men är mer svårodlad än texasbomull.

Hur mycket bomull kan jorden producera?

Bomull är mycket gamla spånadsväxter. I Mexiko och Indien har man funnit textila fynd som är 7000 år gamla.

Bomullsfiberns egenskaper har gjort den till världens ledande textilväxt. Fröhårets naturliga vridning och höga cellulosahalt gör den ypperlig för att spinna. Den är mjuk, kan andas och tar upp vätska vilket gör bomullskläder behagliga i varmt väder.

Bomullsodling är dock en verksamhet som har mycket stor påverkan på miljön. Odlingen kräver enorma mängder vatten och åkermark, dessutom går det åt stora mängder insektmedel och konstgödning.

Att producera en vanlig T-shirt innebär att 2700 liter vatten och 150 gram kemikalier används. I och med ett ökat välstånd har behovet av bomull ökat. Många menar att världen har uppnått Peak cotton (bomullskrönet) eftersom jorden inte längre kan tillgodose befolkningens behov av bomull.

Västindisk bomull i blom. Foto: Mia Olvång