Bild av Syringa yunnanensis
Foto: Lena Gårder
 

Växer i bergsområdena i Tibet och Yunnan. Den upptäcktes i slutet av 1800-talet av den franske missonären och växtsamlaren Pierre Delavay. Arten är mycket sällsynt i odling.