Blommande gräsmattor

Vårblommande gräsmattor

Vårblommande gräsmatta. Foto: Lena Gårder

I Bergianska trädgården finns flera gräsytor med ovanligt vacker vårblomning. En del är mer än 100 år gamla.

Vårblommande lökmattor förekommer på en hel del platser där gräsytor lämnats orörda under lång tid. En förutsättning för att få rikligt med blomning är att  gräsytorna inte klipps förrän blomning och frösättning är klara och att det inte tillsätts gödning.  Bergianska trädgården har mycket vacker vårblomning på gräsytorna på vägen mot Italienska terrassen, förbi Victoriahuset. Här kan du till exempel se rikligt med blåstjärna när blomningen tagit fart.

Det har också planterats ut småblommande lökväxter på platser i trädgården där det inte är någon vårblomning i dag, med förhoppning om att få ännu mer blomning som sprider sig med åren. I äppelallén vid huvudentrén planterades till exempel nya växter ut och redan efter drygt ett år har gräsytorna där fått blomning.

I Stockholmstrakten finns mycket vackra områden med lökmattor i en del av våra äldre parker till exempel i Humlegården, runt Sophiahemmet, vid Karolinska sjukhuset och i sydsluttningen vid Engelbrektskyrkan.

OBS! Eftersom lökväxternas blad är ömtåliga får man inte gå eller sitta på Bergianska trädgårdens gräsmattor.

Här nedan följer ett antal växter som självsprids i gräsmattorna i Bergianska trädgården.

Nagelört, Draba verna. Foto: Lena Gårder

Nagelört – Erophila verna

Nagelört hör till de tidigaste och minsta vilda vårblommorna.

Porslinshyacint

Porslinshyacint – Puschkinia scilloides

Porslinshyacint är odlad i Sverige sedan 1800-talet.

Vårlök, Gagea lutea. Foto: Lena Gårder

Vårlök – Gagea lutea

Det finns ca 70 vårlöksarter i Europa och Asien.

Dvärgvårlök, Gagea minima. Foto: Lena Gårder

Dvärgvårlök – Gagea minima

Dvärgvårlök har smala ljusgröna blad som ofta syns som avvikande tussar i gräsmattan.

Luddvårlök, Gagea villosa. Foto: Lena Gårder

Luddvårlök – Gagea villosa

Blommar tidigast av vårlökarna.

Ängsvårlök, Gagea pratensis. Foto: Lena Gårder

Ängsvårlök – Gagea pratensis

Liknar vanlig vårlök, men blommorna är större, stjärnformade, och något färre än hos vanlig vårlök.

Lundviva, Primula elatior. Foto: Lena Gårder

Lundviva – Primula elatior

Blommar i april-maj, något tidigare än vanlig gullviva.

Backskärvfrö, Noccaea caerulescens. Foto: Lena Gårder.

Backskärvfrö – Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens

Troligen inkommen med gräsfrö från Frankrike på 1840-talet.

Pestskråp, Petasites hybridus. Foto: Lena Gårder

Pestskråp – Petasites hybridus

Pestskråp infördes som läkeväxt till Sverige av munkar på 1300-talet.

Tidig blåstjärna, Scilla bifolia. Foto: Lena Gårder

Tidig blåstjärna – Scilla bifolia

Hör hemma i Central-och Sydeuropa finns även i Kaukasus och Turkiet. Är införd till Sverige.

Persisk blåstjärna, Scilla mischtschenkoana. Foto: Lena Gårder

Persisk blåstjärna – Scilla mischtschenkoana

Ursprunglig i Kaukasus och Iran på steniga ängsmarker på 3000 m höjd.

Rysk vårstjärna, Scilla siberica. Foto: Lena Gårder

Rysk blåstjärna – Scilla siberica

Det finns ca 40 scillaarter i Europa-Asien och tempererade Afrika.

Stor vårstjärna, Scilla luciliae. Foto: Lena Gårder

Stor vårstjärna – Scilla luciliae

Stor vårstjärna är en flerårig lökväxt som kommer från bergstrakterna i västra Turkiet.

Vårstjärna, <i>Scilla forbesii</i>. Foto: Lena Gårder.

Vårstjärna – Scilla forbesii

Blommorna är blå med vit mitt. Stjälken är rödaktig.

Liten vårstjärna, Scilla sardensis. Foto: Lena Gårder.

Liten vårstjärna – Scilla sardensis

Liten vårstjärna är ganska ovanlig i odling.

Desmeknopp, Adoxa moschatellina. Foto: Lena Gårder

Desmeknopp – Adoxa moschatellina

Fröspridningen sker med hjälp av myror.

Stor nunneört, Corydalis solida. Foto: Lena Gårder

Stor nunneört – Corydalis solida

Det finns ca 300 nunneörtsarter i nordligt tempererade områden och i södra Afrikas berg.

Sibirisk nunneört, Corydalis nobilis. Foto: Lena Gårder

Sibirisk nunneört – Corydalis nobilis

Den sibiriska nunneörten fanns redan i mitten av 1700-talet runt Linnés Hammarby.

Svalört, Ranunculus ficaria. Foto: Lena Gårder

Svalört – Ranunculus ficaria

De gula stjärnformade glänsande blommorna är bara utslagna vid varmt och soligt väder.

Karta över Bergianska trädgården

Karta över Bergianska trädgården. Illustration: Veronica Lendel

Observera!

Eftersom vi är beroende av våra fröer för framtida sådder och p.g.a. restriktionerna i konventionen om biologisk mångfald, är det förbjudet att plocka fröer, skott, frukt och kottar i Bergianska trädgården.