Vårlök, Gagea lutea

 
Vårlök, Gagea lutea. Foto: Lena Gårder
Vårlök, Gagea lutea. Foto: Lena Gårder
 

Det finns ca 70 vårlöksarter i Europa och Asien. Vårlök är utbredd i större delen av Europa och Asien. Den har flocklik blomställning och ett brett basalblad som är rännformat nedtill och hopvuxet vid spetsen. Pistillens märke är grönt. Vårlök är vanlig på frisk mullrik mark till exempel i lundar, parker och trädgårdar.

I Sverige finns 5 arter av vårlök, i Bergianska trädgården förekommer 4 av dem: