Pestskråp, Petasites hybridus. Foto: Lena Gårder
Pestskråp, Petasites hybridus. Foto: Lena Gårder
 

Pestskråp, Petasites hybridus, är vildväxande i mellersta Europa och norr och västra Asien. Pestskråp infördes som läkeväxt till Sverige av munkar på 1300-talet. Roten användes förr mot kramper och sår.

I Norden förekommer nästan bara hanplantor. Honplantor är mycket sällsynta och plantorna sprids därför vegetativt. Pestskråp växer i täta bestånd på frisk, fuktig och näringsrik mark och kan bli ett besvärligt ogräs.

Blomställningen är ca 30 cm hög med många ljust rosalila blomkorgar. Efter blomningen utvecklas de stora rabarberlika bladen.

Pestskråp är släkt med tussilago och ganska vanlig i Sverige upp till Dalälven. Blommar i april-maj.