Majsmörblomma, Ranunculus auricomus (artkomplex). Foto: Lena Gårder
Majsmörblomma, Ranunculus auricomus (artkomplex). Foto: Lena Gårder
 

Majsmörblomma, Ranunculus auricomus (artkomplex) finns i hela Europa och har hela, ganska smala stjälkblad, medan det nedersta bladet är njurformat. Blommorna är små och ibland outvecklade. Mycket variabel med många självbefruktande småarter. Majsmörblommor är vanliga i hela Sverige på frisk mullrik mark i parker, trädgårdar och betesmarker. Blommar i april-juni.