Desmeknopp, Adoxa moschatellina. Foto: Lena Gårder
Desmeknopp, Adoxa moschatellina. Foto: Lena Gårder
 

Desmeknopp, Adoxa moschatellina, växer vild i Europa, Norra Asien och Nordamerika. Förekommer i Sverige sparsamt upp till Jämtland.

Desmeknopp har 5 ganska små gulgröna blommor tillsammans i en huvudlik samling. Toppblomman är ofta 4-talig medan sidoblommorna är 5-taliga. Efter blomningen böjs stjälken och den mogna frukten mot marken. Fruktsättningen är sparsam. Fröspridningen sker med hjälp av myror. Desmeknopp är relativt vanlig på fuktig, näringsrik mark på lokaler med lång lövskogskontinuitet. Bildar ofta sammanhängande bestånd genom krypande jordstam. Blommar april-maj.