Stranden med muren av gotländsk kalksten i förgrunden. Foto: AnnSofie Börjesson
Stranden med muren av gotländsk kalksten i förgrunden. Foto: AnnSofie Börjesson

På stränder finns en blandning av många olika spännande växter. Överspolning av alger från havet ger gödslande effekt och där trivs spjutskråp, trift och saltarv. Gotlands syltväxt blåhallonet, eller salmbäret som det också kallas, trivs bakom stenar på stranden.

Flera av strandväxterna har förmåga att binda sanden så att den inte blåser iväg. Strandråg är en sådan växt vars rötter når djupt och välförgrenat. För att förhindra sandflykt på stränderna har man planterat in arter som ska hjälpa till att binda sanden t ex vresros som nu har naturaliserats efter våra kuster.

Högre upp på stränderna där det inte är lika utsatt bildas ett mer slutet växttäcke. Det ska vi på sikt försöka åstadkomma på området Öland & Gotlands strand. 

Arterna som nämnts ovan finns även på stranden i området Öland & Gotland. För att se vilka fler växter som finns på stranden i avdelningen Öland & Gotland, se artlistan