Artilstor

For lists of species in English, please visit this web page.

Alvaret

Alvargräslök, Allium schoenoprasum var. alvarense

Mer info om alvargräslök på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Backtimjan   Thymus serphyllifolium

Mer info om backtimjan på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Bergskrabba. Foto: Gunvor Larsson

Bergskrabba   Globularia vulgaris

Mer info om bergskrabba på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Blodnäva     Geranium sanguineum

Mer info om blodnäva på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Getväppling     Anthyllis vulneraria

Mer info om getväppling på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Grusslok    Melica ciliata

Mer info om grusslok på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Grådraba    Draba incana

Mer info om grådraba på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Gulmåra. Foto: Gunvor Larsson

Gulmåra   Galium verum

Mer info om gulmåra på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Jordtistel    Cirsium acaule

Mer info om jordtistel på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Kattfot    Antennaria dioica

Mer info om kattfot på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Liten sandlilja     Anthericum ramosum

Mer info om liten sandlilja på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Luddkrissla    Inula britannica

Mer info om luddkrissla på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Stor sandlilja     Anthericum liliago

Mer info om stor sandlilja på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Svärdkrissla    Inula ensifolia

Mer info om svärdkrissla på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

Tulkört    Vincetoxicum hirundinaria

Mer info om tulkört på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

Till toppen av sidan

Stranden

Blåhallon, salmbär    Rubus caesius

Mer info om blåhallon på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Gulmåra. Foto: Gunvor Larsson

Gulmåra     Galium verum

Mer info om gulmåra på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Oxtunga. Foto: Gunvor Larsson

Oxtunga    Anchusa officinalis

Mer info om oxtunga på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Sparris    Asparagus officinalis

Mer info om sparris på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Spjutskråp    Petasites spurius

Mer info om spjutskråp på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Strandråg    Leymus arenarius

Mer info om strandråg på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Trift    Armeria maritima

Mer info om trift på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Vejde. Foto: Gunvor Larsson

Vejde    Isatis tinctoria

Mer info om vejde på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Vesros. Foto: Gunvor Larsson

Vresros    Rosa rugosa

Mer info om vresros på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

Till toppen av sidan

Torrängen

Brudbröd    Filipendula vulgaris

Mer info om brudbröd på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Solvända    Helianthemum nummularium

Mer info om solvända på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Ullranunkel    Ranunculus illyricus

Mer info om ullranunkel på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Våradonis    Adonis vernalis
Mer info om våradonis på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Krissla    Inula salicina

Krissla växer i de fuktigare delarna av torrängen.

Mer info om krissla på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Krypvide    Salix repens ssp. repens

Krypvide växer i de fuktigare delarna av torrängen.

Mer info om krypvide på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Till toppen av sidan

 

Växter nära bebyggelse, kulturmark, vägkanter samt införda

Mer info om ask på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Blåeld    Echium vulgare

Mer info om blåeld på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Bosyska. Foto: Gunvor Larsson

Bosyska    Ballota nigra

Mer info om bosyska på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Stånds    Senecio jacobaea

Mer info om stånds på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Vallmo    Papaver spp.

Mer info om vallmo på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 
 

Till toppen av sidan

 

Buskar och träd

Ask. Foto: AnnSofie Börjesson

Ask    Fraxinus excelsior

Mer info om ask på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Blåhallon, salmbär    Rubus caesius

Mer info om blåhallon på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

En    Juniperus communis

Mer info om en på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Gulkronill    Hippocrepis emerus

Mer info om gulkronill på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Krypvide    Salix repens ssp. repens

Mer info om krypvide på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Ljung    Calluna vulgaris

Mer info om ljung på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Murgröna    Hedera helix

Mer info om murgröna på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Slån    Prunus spinosa

Mer info om slån på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Tall    Pinus sylvestris

Mer info om tall på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

Ölandstok    Dasiphora fruticosa

Mer info om ölandstok på Den virtuella floran (extern länk till Naturhistoriska riksmuseet, öppnas i nytt fönster).

 

 

Till toppen av sidan