Stor variationsrikedom – från alpina kuddväxter till regnskogsträd

Carphalea angusta. Foto: Kent Kainulainen
Carphalea angusta. Foto: Kent Kainulainen

I Birgitta Bremers forskargrupp har man valt att studera Rubiaceae (måreväxter) som är den fjärde största växtfamiljen med över 13 000 arter eller 5 gånger så många blomväxter som totalt finns i Sverige. Den finns representerad över hela världen men framför allt i tropikerna. Variationsrikedomen är enorm med allt från små alpina kuddväxter till stora regnskogsträd. I tropikerna är saftiga frukter från Rubiaceae ofta den viktigaste födokällan för fruktätande fåglar. Blommorna är mycket varierande. Många av växternainnehåller aktiva kemiska substanser, framförallt alkaloider. Viktiga exempel är koffein från kaffe och kinin från kinaträd.

87 miljoner år gammal

Rubiaceae-projektet har i huvudsak gått ut på att få kunskap om denna artrika växtfamilj och förstå dess biologiska mångformighet. Släktskapen, fylogenin, för de flesta arterna är nu klarlagd.

”Vi har visat att familjen redan på ett tidigt stadium divergerat i tre olika utvecklingslinjer som motsvarar tre underfamiljer, Rubioideae (framför allt örter och små buskar), Ixoroideae (träd och buskar ofta med stora vackra blommor och saftiga frukter) och Cinchonoideae (träd och buskar ofta med torra frukter och vingade frön)”, berättar Birgitta Bremer.

Senaste resultaten visar att familjen är ca 87 miljoner år gammal och att de tre underfamiljerna separerade för ca 76, 59 och 51 miljoner år sedan.

Arter evolverade explosionsartat på Madagaskar

Ursprungsvegetation i bergsområdet Marojejy i Madagaskar. Bild från fältresa 2008.Foto: Kent Kainulainen
Ursprungsvegetation i bergsområdet Marojejy i Madagaskar. Bild från fältresa 2008. Foto: Kent Kainulainen
Payera beondrokensis.
Payera beondrokensis, insamlad på fältresan till Marojejy. Foto: Kent Kainulainen

Ett av kaffefamiljens verkliga ”hotspot” är Madagaskar som är ett ovanligt artrikt område på jorden. Forskningen har gått ut på försöka förstå orsakerna till denna mångfald och förklara när och varifrån ursprungsarterna har kommit. Forskargruppen har kommit fram till att ett begränsat antal representanter för kaffefamiljen har kommit till Madagaskar i huvudsak från Östafrika, inte från Sydostasien som tidigare förslagits för växter i allmänhet. På Madagaskar har sedan dessa ”explosionsartat” evolverat i olika riktningar så att vi i dag har ca 7 % av familjens
arter där och att huvuddelen av dessa är endemer (finns bara på Madagaskar). Madagaskars yta utgör 2 % av hela Afrikas yta men har över 20 % av alla Afrikas rubiaceearter.

Till de omringliggande arkipelagerna, Seychellerna, Komorerna, Maskarenerna har de flesta arterna invandrat från Madagaskar inte tvärt om.  Vill du veta mer om detta så finns ett stort antal artiklar att ladda ner från publikationssidorna.

Fältresa i Daraina, norra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.
Birgitta Bremer, Sylvain Razafimandimbison och Catarina Rydin tar sig över ett vattendrag på en fältresa i Daraina, norra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.

Läs forskaren Kent Kainulainens berättelse från forskningsgruppens fältresa till Seychellerna och Reunion 2012 och från Madagaskar 2013.