Syftet med resan var att samla växtmaterial från så många olika arter av familjen kaffeväxter (Rubiaceae) som möjligt från dessa öar. Insamlat materialet har vi efter hemkomsten använt för att extrahera de olika arternas DNA. Med hjälp av de olika arternas DNA gör vi bl.a. analyser av deras släktskap samt biogeografiska analyser av deras spridning och diversifiering i Indiska oceanen.

 
Vy från Mt. Jasmin (Morne Seychelles National Park)
Vy från Mt. Jasmin (Morne Seychelles National Park). I förgrunden ursprungsvegetation - Northia seychellana, Dillenia ferruginea och Pandanus sp. Foto: Kent Kainulainen
 

På ön Mahé besökte vi Morne Seychelles National Park. Tyvärr består denna skog mest av en sekundär vegetation av introducerade och förvildade arter, där bl.a. kanel (Cinnamomum verum) dominerar. Viss ursprungsvegetation finns dock kvar kring de högsta bergstopparna, och här hittade vi flera endemiska arter.

 
Bild av olika kaffeväxter från Seychellerna
Kaffeväxter från Seychellerna. Glionnetia sericea (vänster) och Psathura sechellarum (mitten). Till höger ser vi Birgitta och Sylvain som samlar Guettarda speciosa. Foto: Kent Kainulainen
 

På Reunion besökte vi flera välbevarade skogsområden såsom Grand Étang, Mare Longue och Forêt de Béfour.

 
Bild av Grand Etang
Grand Etang på Reunion. Foto: Kent Kainulainen
 

Flertalet av de på ön förekommande Rubiaceae-arterna hittades. Bl.a. samlade vid Bertiera rufa från Forêt de Béfour och Gaertnera vaginalis från Mare Longue.

 
Bilder av kaffeväxter från Reunion
Kaffeväxter från Reunion. Bertiera rufa från Forêt de Béfour (till vänster) och Gaertnera vaginalis från Mare Longue (till höger). Foto: Kent Kainulainen
 

Vid pennan: Kent Kainulainen