Strand på ön Nosy Magabe i nordöstra Madagaskar
Sandstrand på ön Nosy Mangabe i nordöstra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.
 

Resans första mål var Masoala i nordöstra Madagaskar, vilket är ett av landets största återstående skogsområden. Masoala är svårtillgängligt, så för att ta oss dit var vi tvugna att hyra båt. Några regniga dagars samlande i detta dåligt undersökta område resulterade i att flera obeskrivna arter hittades. Vi passade även på att besöka den närliggande ön Nosy Mangabe. Även här gjordes några intressanta fynd, även om ön inte är lika artrik som Masoala.

Hyperacanthus sp. från Masoala i nordöstra Madagaskar
Vi hittade en ny art av släktet Chapelieria i Masoala, och den har vi nu beskrivit som Chapelieria magna. Se länk till artikeln längst ner på sidan. Foto: Kent Kainulainen.
Psathura sp. från Masoala i nordöstra Madagaskar
Psathura sp. från Masoala i nordöstra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.
 

 


Efter ett kort exkursion till Manjakatompo på den centrala högplatån, så reste vi vidare till Madagaskars sydöstra del. Där besökte vi regnskogen i Bemandigy, samt de litorala skogarna kring St. Luce och Petriky. Ett planerat besök till Andohahela fick tyvärr avbrytas då detta skogsområde blivit ett tillhåll för rövarband.

 
Insamling i litorala skogar kring Petriky i sydöstra Madagaskar
Besök i de litorala skogarna kring Petriky i sydöstra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.
 

Bemangidy visade sig också vara ett mycket artrikt område. Tyvärr verkar den kvarvarande skogen vara hotad av så kallad "slash and burn", det vill säga avverkning och svedjebränning för skapandet av tillfälliga odlingsytor. I St. Luce och Petriky finns strandnära skogar på näringsfattig sandmark. Även dessa är dock hotade, men då på grund av att sanden är rik på illmenit ur vilket man utvinner titan.

 
Bild av Paederia toalagnarensis från sydöstra Madagaskar
Paederia toalagnarensis från sydöstra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.
 
 
Bild av Paracephaelis saxatilis från sydöstra Madagaskar
Paracephaelis saxatilis från sydöstra Madagaskar. Foto: Kent Kainulainen.
 

 

Här gjordes flera fynd, bland annat Paederia toalagnarensis och Paracephaelis saxatilis.

Vid pennan! Kent Kainulainen