Pollinationsperiod startar vid fullmåne. Foto: Kristina Bolinder
Pollinationsperiod startar vid fullmåne. T.h. Nattpollinatör pollinerar en hankotte av Ephedra foeminea. Foton: Kristina Bolinder

Troligen är de flesta arter i släktet Ephedra vindpollinerade, men minst en art, kanske två, pollineras av insekter. Insektspollination är främst känt hos blomväxter men förekommer också hos vissa gymnospermer, t ex hos vissa kottepalmer och vissa arter inom Gnetales. Ephedra foeminea pollineras av en mängd olika insekter, främst olika sorters flugor och fjärilar, och pollinationen sker både på dagen och på natten. Pollinationsperioden startar vid fullmåne, troligen för att många nattaktiva insekter behöver månen för att kunna navigera effektivt.

Vindströmmar leder pollen rätt

Andra Ephedra-arter har så vitt känt ingen koppling till månens faser men dessa är vindpollinerade. Insekters navigering saknar alltså relevans för de flesta Ephedra-arter. De har istället visat sig kunna skapa en mycket specialiserad aerodynamisk miljö kring sina honkottar. Vindströmmar skapas runt honkotten som fångar upp pollen och leder det till den pollenmottagande ytan. Processen är så effektiv att arters eget pollen kan väljas ut medan främmande pollen sorteras bort. Dessa aerodynamiska effekter saknas helt hos den insektspollinerade Ephedra foeminea.

Originalreferenser:

  • Bolinder K, Humphreys AM, Ehrlén J, Alexandersson R, Ickert-Bond SM, Rydin C 2016. From near extinction to diversification by means of a shift in pollination mechanism in the gymnosperm relict Ephedra (Ephedraceae, Gnetales). Bot J Linn Sci 180:461-477.
  • Rydin C, Bolinder K 2015. Moonlight pollination in the gymnosperm Ephedra (Gnetales). Biol Lett 11: 20140993.
  • Bolinder K, Niklas KJ, Rydin C 2015. Aerodynamics and pollen ultrastructure in Ephedra (Gnetales). Am J Bot 102:457-470.
  • Niklas KJ, Buchmann SL 1987. Aerodynamics of pollen capture in two sympatric Ephedra species. Evolution 41: 104–123.