Fossil av Siphonospermum
Fossil av Siphonospermum

Till skillnad från släktingarna Ephedra och Welwitschia som idag är rikt dokumenterade som fossil, finns mycket få fossil av Gnetum om alls något. En möjlig kandidat är fossilet Siphonospermum från tidig krita. Det delar flera reproduktiva egenskaper med Gnetum, men de båda skiljer sig också åt på flera punkter. Mer fossilfynd från gruppen skulle vara mycket intressant, och är något som paleobotanister håller utkik efter både i fält och bland redan insamlade fossil.


Originalreferens:

  • Rydin C, Friis EM 2010. A new Early Cretaceous relative of Gnetales: Siphonospermum simplex gen. et sp. nov. from the Yixian Formation of northeast China. BMC Evol Biol 10:183.