Foto: Yvonne
Fossilen Liaoxia chenii, Ephedra-släktning från kritatiden. Foto: Yvonne Arremo

Mångfalden inom Ephedra har helt klart varit större under tidigare geologiska tidsperioder. Linjen kan spåras åtminstone till tidig krita, det vill säga minst ca 120 miljoner år bakåt i tiden och fossilen visar med förvånansvärd tydlighet att många egenskaper som finns hos Ephedra idag fanns redan då. Men variationen inom gruppen var större då än nu. Mot mitten av kritatiden minskar mångfalden inom Ephedra-gruppen dramatiskt. Varför är svårt att veta säkert men konkurrens från blomväxter är en möjlig förklaring. Nedgången sammanfaller tidsmässigt med en stark ökning av mångfalden inom blomväxter. Möjligen bidrog också de svåra konsekvenserna av meteoritnedslaget för 65 miljoner år sedan till att Ephedra-gruppen aldrig återhämtade den mångfald som fanns under tidig krita.

Några originalreferenser:

  • Rydin C, Khodabandeh A, Endress PK 2010. The female reproductive unit of Ephedra (Gnetales): comparative morphology and evolutionary perspectives. Bot J Linn Soc 163:387–430.
  • Rydin C, Pedersen KR, Crane PR, Friis EM 2006. Former diversity of Ephedra (Gnetales): evidence from Early Cretaceous seeds from Portugal and North America. Ann Bot 98:123-140.
  • Rydin C, Wu S-Q, Friis EM 2006. Liaoxia Cao et SQ Wu (Gnetales): ephedroids from the Early Cretaceous Yixian Formation in Liaoning, northeastern China. Plant Syst Evol 262:239-265.
  • Rydin C, Pedersen KR, Friis EM 2004. On the evolutionary history of Ephedra; Cretaceous fossils and extant molecules. Proc Natl Acad Sci USA 101:16571-16576.