Naturens Hus/Stora Gustafsborg
Naturens Hus/Stora Gustafsborg

Bergianska trädgården samarbetar med Naturens Hus som erbjuder en rad spännande skolprogram för förskolor, grund- och gymnasieskolor i Bergianska trädgården – om biologi, geologi och miljö. Även lärarfortbildningar erbjuds. Undervisningen sker utomhus i trädgården, i något av trädgårdens två växthus eller inomhus i Naturens Hus lokaler.

Målet är att sprida kunskap och känsla för naturen, väcka intresse för naturvetenskap samt skapa engagemang för miljöfrågor. I Bergianska trädgården finns en unik möjlighet att lära känna växterna och deras roll på jorden: om form och ekologi, om systematik och utbredning, till nytta och nöje.

Naturens Hus hör till Vetenskapens Hus som har Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan som huvudmän.

Skolprogrammen 

Här presenteras de olika skolprogrammen: https://www.vetenskapenshus.se/bokning/skolprogram​ Under "Ämnen", välj "Biologi". (Nytt fönster öppnas till extern sida.)

Bokning av skolprogram

För bokning och mer information om Naturens Hus: Tel 08-790 98 11, bokning@vetenskapenshus.se

OBS! Guidade visningar för trädgårdsskolor, florister (även gymnasium), folkhögskolor, högskolor och universitet – se våra sidor om Visningar och gruppbesök

Visa hänsyn

Bergianska trädgården är ett museum med värdefullt levande växtmaterial. Därför är det strängt förbjudet att plocka växter, frön eller annat i trädgården eller i växthusen.

Läraren ansvarar alltid för ordningen i sin klass, även under en guidad visning. Picknick i Bergianska får endast ske på markerade platser i trädgården, se karta. Läs även våra besöksregler inför ert besök. 

I samarbete med:

Vetenskapens Hus logga