Skolklasser som på egen hand vill besöka något av trädgårdens två växthus måste förboka besöket för att undvika dubbelbokningar. Ange vid bokning om du vill betala mot faktura. Besök utomhus behöver ej förbokas och är gratis.

Klassavgift i Edvard Andersons växthus (på egen hand, utan guide)

Edvard Andersons växthus. Foto: Eva Dalin

 

 

Skolklass med lärare

Förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium (inkl. KomVux, YH, SFI och folkhögskola allmän kurs):

 • fritt, max 30 elever inkl. lärare
  (OBS, besöket måste förbokas)

Studentgrupp med lärare

Eftergymnasial utbildning; yrkeshögskola, folkhögskola (ej allmän kurs), högskola och universitet: 

 • 750 kr/grupp, max 30 elever inkl. lärare 
  (OBS, besöket måste förbokas)

Studieförbund och andra vuxengrupper: Inträde 80 kr/vuxen
(OBS, besöket måste förbokas)

Bokning Edvard Andersons växthus

tel 08-164642 eller e-post infoea@bergianska.se

Klassavgift i Victoriahuset (på egen hand, utan guide)

Victoriahuset. Foto: Eva Dalin

 

 

Skolklass med lärare

Förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium (inkl. KomVux, YH, SFI och folkhögskola allmän kurs):

 • fritt, max 30 elever inkl. lärare
  (OBS, besöket måste förbokas)

Studentgrupp med lärare

Eftergymnasial utbildning; yrkeshögskola, folkhögskola (ej allmän kurs), högskola och universitet: 

 • 300 kr/grupp, max 30 studenter inkl. lärare 
  (OBS, besöket måste förbokas)

Studieförbund och andra vuxengrupper: Inträde 20 kr/vuxen
(OBS, besöket måste förbokas)

Bokning Victoriahuset

e-post bokning@bergianska.se . Observera att Victoriahuset håller öppet maj-sept.

Växthusens öppettider och övriga prisuppgifter finns under Besök oss > Öppettider & priser.

Visa hänsyn

Bergianska trädgården är ett museum med värdefullt levande växtmaterial. Därför är det strängt förbjudet att plocka växter, frön eller annat i trädgården eller i växthusen.

Läraren ansvarar alltid för ordningen i sin klass, även under en guidad visning.
Picknick i Bergianska får endast ske på markerade platser i trädgården, se karta. Läs även våra besöksregler inför ert besök. Här finns aktuell information med anledning av Covid-19 om åtgärder i Bergianska trädgården.