2019-06-26

Björnmossa är en bladmossa. Foto: Lars Gunnar Reinhammar
Björnmossa är en bladmossa. Foto: Lars Gunnar Reinhammar
 

Landväxternas evolution är årets tema i Bergianska trädgården. Nu i sommar finns två promenadslingor, en utomhus och en inne i Edvard Andersons växthus, som berättar den spännande historien om växternas ursprung.

Levermossa. Foto: Lars Gunnar Reinhammar
Nutida levermossa, Marchantia. Foto: Lars Gunnar Reinhammar

Växternas gemensamma ursprung kan spåras ca 470 miljoner år bakåt i tiden. Från denna tid (ordovicium) kommer de äldsta växtfossilen som är mikroskopiskt små sporer. Dessa liknar sporerna hos dagens levermossor vilket tyder på att de är en tidig växtgrupp på land. De äldsta fynden av växtdelar från mossor är från devon, för ca 400 miljoner år sedan. Sedan dess har många växtgrupper utvecklats. De växter som finns idag delas in i tre olika grupper av mossor samt lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter.

Vad är en mossa?

Mossor är egentligen ett samlingsnamn för tre grupper – levermossor, nålfruktsmossor och bladmossor – men om de har en gemensam förfader, är oklart. Det finns i dag ca 20 000 arter av mossor, varav ett drygt tusental i Sverige.

Mossor saknar egentliga rötter men de har fästorgan, rhizoider. De har heller inga kärl (ledningsvävnad) som kan transportera vatten och näringsämnen, något som andra växter har. Vatten tas istället upp av alla celler genom cellväggarna. De är beroende av vatten för den könliga förökningen.

Mossor förökar sig med ägg och spermier – och med sporer

Mossor förökar sig med sporer. En spor gror till den mossa som vi ser. På denna så kallade gametofyt bildas han- och honorgan. Spermierna som bildas i hanorganet behöver vatten för att kunna simma till och befrukta ägget i honorganet. Efter befruktning växer en ny individ upp, en så kallad sporofyt. Hos mossor består sporofyten endast av ett sporhus som ibland har skaft. I sporhuset bildas sporer som sprids, och cykeln börjar om.

Mossornas livscykel. Illustration: Mia Olvång
Mossornas livscykel, från gametofyt till sporofyt med sporer som sprids och gror...
Illustration: Mia Olvång
 

Visste du att...

Mossor är den näst talrikaste växtgruppen med ca 20 000 arter fördelat på tre grupper:

Det finns två arter av nålfruktmossor i Sverige. Den vanligaste, svart nålfruktmossa, är tämligen allmän i södra Sverige.

Det finns ungefär 300 arter av levermossor i Sverige.

Det finns ungefär 800 arter av bladmossor i Sverige. Vanliga släkten är vitmossor, kvastmossor och björnmossor.