Pelargonium oblongatum
Pelargonium oblongatum

Det finns pelargoner som bara blir några centimeter höga medan andra når en höjd av upp emot tre meter! Vissa har små oansenliga blommor, andra har mycket stora, spektakulära blommor. Några växer och blommar på sommaren, andra är vinterväxande och vissnar ner helt sommartid. En del växer i ökenområden och andra i fuktiga raviner. Det är den stora variationsrikedomen som gör dem så fascinerande.

Nedan kan du ladda ner en skrift med en sammanställning av de texter som fanns i utställningen.