Kapris, Capparis spinosa, på planta och som bild av originalark ur Bergiusherbariet i bakgrunden..
Kapris, Capparis spinosa, på planta och som bild av originalark ur Bergiusherbariet i bakgrunden..

I denna skrift, Blad ur Bergianska trädgårdens historia (4898 Kb) , får du veta mer om Bergiusherbariet som är en välbevarad samling med pressade växter. Den bygger främst på en av Bergianska trädgårdens grundare, Peter Jonas Bergius, material från 1700-talet. Med ett innehåll på 18000 ark från olika delar av världen och insamlingar från bland andra Carl von Linné och hans lärjungar, utgör det en vetenskaplig och historisk skatt.

Här berättar vi även sammanhanget kring Peter Jonas Bergius på 1700-talet, men också om herbarier idag – hur man pressar växter och varför. Utställningen Blad ur Bergianska trädgårdens historia var en utställning i Bergianska  trädgården i egen regi och ingick i Carl von Linnés 300-årsjubileum ”Linné 2007”. Utställningstexterna är till viss del uppdaterade och kompletterade med bilddokumentation från utställningen.