Kjell Gustafsson, lärare, pedagog och erfaren slåtterkarl, lär dig att hantera en lie. Med individuell handledning. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Tid: fredag 1 juli, kl 9.00-16.00

Anmälan och info:  Anmäl via https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/slatterkurs---teknik-och-skotsel-360288/. Begränsat antal platser. För ytterligare information kontaktas Christina Ihrén, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, christina.ihren@sv.se, 08-679 03 75.

Plats: Bergianska trädgårdens våtmark

Pris: 1150 kr

Våtmarken. Foto: Gunvor Larsson
Våtmarken. Foto: Gunvor Larsson