Visningen med guide är inställd, men du kan gå själv med karta. Se: Gå en evolutionspromenad i växthuset

I år är det tema evolution i Bergianska trädgården. Inne i Edvard Andersons växthus finns en promenadslinga som försöker illustrera växternas evolution med levande representanter för de olika utvecklingslinjerna.

De äldsta växtfossil man har funnit är ca 470 miljoner år gamla och de liknar dagens levermossor. Mossorna verkar alltså ha varit först på plan men under evolutionens gång har lummerväxter, ormbunkar och fröväxter tillkommit. Under en vandring i Edvard Andersons växthus kommer vi, med hjälp av levande och nutida växter som illustrationer, göra nedslag i historien om växternas evolution.

Datum: INSTÄLLT – tisdag 6 oktober

Plats: Edvard Andersons växthus

Pris: entré 80 kr till växthuset inkluderar visning. 

På visningen får du se mosslummer, kottepalmer och mycket mer...

Foto: MIa Olvång
Mosslummer, Selaginella

 

Foto: Mia Olvång
Indisk kottepalm, Cycas circinalis