När? Internationella dagen för biologisk mångfald firas varje år den 22 maj. Mångfaldsstigen och Växtbingo kommer dock att finnas tillgängliga ett par veckor:
från 18 maj till 5 juni.

Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald. Trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter.

Från 18 maj till 5 juni kan du på egen hand gå en mångfaldspromenad i Bergianska trädgården. Promenadslingan har 15 stationer som skildrar den biologiska mångfalden i området. En kartfolder kommer att finnas i entrén till Edvard Andersons växthus samt på några andra platser i trädgården.
Du kan också se kartan och de olika stationerna digitalt, via denna länk: Ta en promenad längs Mångfaldsstigen

Inne i Edvard Andersons växthus ordnas Växtbingo, en familjeaktivitet för barn från 10 år och uppåt. Kan du hitta nio fantastiska växter i växthuset? Utmana varandra – vem hittar växterna först?

I Edvard Andersons växthus finns en hörna med information om växter som klassas som invasiva främmande arter. Det är växter som flyttats från sin naturliga miljö och som trivts så bra i sin nya miljö att de utgör ett hot mot inhemska arter.

Aktiviteterna är gratis. Entréavgift till växthusen.

Kragjordstjärna Geastrum michelianum, stort treblad Trillium grandiflorum och mistel Viscum album.

 

Mångfalden i Bergianska trädgården

I Bergianska trädgården odlas mer än 5 000 olika arter för att illustrera den mångfald som finns bland växter i världen. Den botaniska trädgården anlades för mer än hundra år sedan i det dåtida Djurgårdslandskapet med jätteekar och gamla tallar. Denna blandning gör att en mängd olika växter, djur, svampar och andra organismer kan leva och trivas i trädgårdens många olika miljöer. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden. Bergianska trädgården är en del av Kungliga nationalstadsparken som är ett historiskt parklandskap i Stockholm, Solna och Lidingö. Genom sitt centrala läge bildar Nationalstadsparken värdefulla spridningskorridorer för växter och djur igenom stadsbebyggelsen.

Varför firas Internationella dagen för biologisk mångfald?

Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".