Cykelstället utanför Edvard Andersons växthus

27 maj 2021

På grund av pandemin uppmanas vi att inte åka i kollektivtrafiken. Vi har märkt ett många fler tar cykeln till Bergianska trädgården. Det tycker vi är trevligt – men observera att det inte är tillåtet att cykla på grusgångarna inom området.

Anledningen till att det är cykelförbud på de smala gångvägarna är främst för att alla som vistas i Bergianska trädgården ska känna sig trygga, såväl besökare som våra trädgårdsmästare. Vi är måna om vårt unika växtmaterial med samlingar från när och fjärran. Dessutom tål inte grusgångarna det slitage som blir av cykling. Vi hoppas att du ska få ett trevligt besök i trädgården. Tack för att du visar hänsyn.

Här kan du se var cykelställ finns och vilka vägar som tillåter cykling.

Karta med cykelvägar och cykelställ i Bergianska trädgården. Illustration: Veronica Lendel
Karta med tillåtna cykelvägar och cykelställ i Bergianska trädgården. Illustration: Veronica Lendel