Pollination handlar om hur pollen transporteras från ståndare till pistillens märke, något som kan ske via självpollination (pollen hamnar på märket i samma blomma) eller korspollination (mellan olika plantor med hjälp av t.ex. vind eller insekter).

I området visas också olika spridningssätt för växter, såsom könlös spridning genom exempelvis revor, eller hur frön kan spridas med vind eller djur. Området visar även en del evolutionsfenomen som hybridisering, mutationer och inomartsvariation, företeelser som kan bidra till artbildning. Dessa fenomen har också utnyttjats vid växtförädling.

 

 
Area for pollination
Området för pollinations och spridningsbiologi. Foto: Eva Dalin