Torrängen på området Öland & Gotland
Torrängen på området Öland & Gotland i Bergianska trädgården. Foto: Sofie Norgren

På Öland och Gotland förekommer så kallade torrängar. De finns på marker med tunt kalkrikt jordtäcke och har många likheter med stäppområden. Växtarterna är anpassade att tåla torka under långa perioder. I sluttningen där torrängen är placerad ligger berget strax under jordtäcket och vi har en naturlig plats för en torräng. Den kommer att slåttras en gång om året. 

Torrängen är artrik med många örter, men gräset fårsvingel dominerar. Artrikedomen gynnas av bete och slåtter. På våren blommar våradonis, gullvivor och fältsippor. Under försommaren blommar blåklockor, brudbröd, gulmåra och solvända. Arter som vi också planterat här. 

Alvar och torräng övergår ofta i varandra och många arter trivs i både och såsom ullranunkel, getväppling och backtimjan. Flera av de vanligaste orkidéerna på öarna, trivs också i denna miljö såsom Sankt Pers nycklar, Adam och Eva och krutbrännare. Vi kommer däremot inte odla orkidéer här då de är fridlysta.