Landväxternas evolution

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården
  4. Besök oss
  5. Skolor
  6. Kunskapsbank
  7. Landväxternas evolution

Landväxternas evolution

Här publicerar vi material som har anknytning till temat Landväxternas evolution.

Landväxternas historia – 450 miljoner år av evolution

Landväxter, eller bara ”växter”, som vi säger i dagligt tal, har en lång utvecklingshistoria. Deras gemensamma ursprung kan spåras dryga 450 miljoner år bakåt i tiden.

Pyttesmå sporer av mossa är äldsta spåren av landväxter

Mossor är små och enkla gröna växter som trivs på fuktiga platser. I flera hundra miljoner år har de funnits på jorden.

Jättehöga lummerträd bildade skogar under karbontiden

Dagens lummerväxter är låga krypande växter som finns på skuggiga och fuktiga ställen i skogen. Men det var annorlunda för drygt 300 miljoner år sedan. Då fanns skogar med gigantiska lummerträd.

Gröna sköna och uråldriga ormbunkar

För flera hundra miljoner år sedan, före dinosauriernas tid, bildade trädformade ormbunksväxter och lummerträd sumpskogar där jättetrollsländor och kräldjur levde.

Kottepalm – kanske mat för växtätande dinosaurier

Kottepalmer har funnits på jorden i åtminstone 250 miljoner år. I Skåne har fossil hittats som är från jura, drygt 200 miljoner år gamla.

Ginkgo – ett levande fossil

Ginkgo, eller tempelträd, är ett märkvärdigt träd med blad ser ut som små solfjädrar. I Japan växer mycket gamla ginkgoträd i tempelträdgårdar.

Welwitschia – den enda i sitt slag

Annorlunda, ful och bisarr. Welwitschia liknar ingen annan idag levande växt. Släktingar till denna växt fanns för 100 miljoner år sedan.

Foto: LG Reinhammar

Blomväxter dominerar – så har det inte alltid varit

De äldsta fossilen av blomväxter är cirka 130 miljoner år gamla, till skillnad från fossil av mossor som är ca 450 miljoner år gamla. För 450 miljoner år sedan fanns inte blomväxter – idag är de dominerande inslag i vegetationen.

Jordens tidsperioder

Den geologiska tidsskalan ger en översikt av den tid som förflutit sedan jorden skapades för 4 600 miljoner år sedan.

prekambium 4 600–541 miljoner år
kambrium 541–485 miljoner år
ordovicium 485–444 miljoner år
silur 444–419 miljoner år
devon 419–359 miljoner år
karbon 359–299 miljoner år
perm 299–252 miljoner år
trias 252–201 miljoner år
jura 201–145 miljoner år
krita 145–66 miljoner år
paleogen 66–23 miljoner år
neogen 23–2,6 miljoner år
kvartär 2,6 miljoner år–nutid

Material att ladda ner

Ladda ner Karta med information till Evolutionsslingan (1752 Kb) (utomhusslingan).

Ladda ner Evolutionsslingans texter (4306 Kb) (utomhusslingan).

Forskning

Gnetales är en liten och relativt okänd grupp av fröväxter vars diversitet var betydligt större under dinosauriernas tid. Denna växtgrupp utgör ett av föreståndare Catarina Rydins forskningsområden.