Namnskyltarna i Bergianska trädgården kan se olika ut men basinformation­en är ett svenskt och ett latinskt namn följt av ursprung. Så här kan en skylt på de systematiska avdelningarna ut:

 
Förklaring av växtskyltarna
 


Symbolen till vänster på namnskylten ovan visar örtartade växters olika livsformer, i detta fallet flerårig (perenn). Träd och buskar har för närvarande ingen symbol.

Skyltarna kan även innehålla sortnamn som skrivs inom ’ ’ under det svenska namnet, t.ex. en ros med sortnamnet ’Ingrid Bergman’. Växter som bara finns i odling anges med förkortningen ”Cult.” på skylten. Underart och varieteter anges ssp. respektive var. Korsningar mellan två arter anges med ett x mellan namnen. Alla träd har ett löpnummer.