Vy över systematiska avdelningarna och Viktoriahuset
Vy över Systematiska avdelningen och Victoriahuset. Foto: Eva Dalin
 
 

De växter som har hylle, ståndare och pistiller samt senare får frukter kallas blomväxter. I Systematiska avdelningen odlas cirka 1400 blomväxter med syftet att, så bra som möjligt, visa mångfalden bland de ca 250000 blomväxtarter som är kända. Anläggningen består av ett stort antal rabatter, där tanken är att visa hur växterna är släkt med varandra. De som är nära släkt står nära varandra, t.ex. alla ranunkelväxter (Ranunculaceae), så att besökare kan se att sippor, smörblommor, klematis och rutor alla tillhör denna familj. 

Blomning från tidig vår till sen höst

Man kan komma när som helst under växtsäsongen och hitta blommande växter i den systematiska avdelningen. Under vår och försommar finns det många blommande lökväxter i området öster om Gamla orangeriet, medan de korgblommiga växterna nära Victoriahuset, kanske ger den finaste höstblomningen.

Omläggning efter nya rön

Hösten 2007 påbörjade vi en omläggning av Systematiska avdelningen. Detta projekt pågick fram till år 2014, och har inneburit omfattande flyttningar av växter, anläggning av ett antal nya rabatter samt en delvis annan gestaltning. På senare år har man fått mer kunskaper om blomväxternas släktträd (fylogeni), mycket tack vare modern DNA-teknik. Vi gör därför denna omläggning för att anpassa den systematiska avdelningen efter moderna rön om blomväxternas fylogeni.

 

 
Systematiska avdelningarna
Systematiska avdelningen. Foto: Eva Dalin