Foto: Gunvor Larsson
Foto: Gunvor Larsson

Ett tulpanträd Liriodendron tulipifera blommar först när det är över 20 år gammalt. Bergianska trädgården har ett träd vid institutionsbyggnaden som är 30 år. Trädet brukar blomma i juli. Några blommor, i gult och orange, kan du se om du tittar upp.

Tulpanträd är nära släkt med magnolior och har liksom dem enkla blommor med många pistiller och ståndare. Blomman påminner i formen om en tulpan och är lika stor.  I siluett ser även bladen ut som tulpaner. Trädet är knappt härdigt här i Mälardalen så man måste välja en bra plats för att de ska övervintra.

Tulpanträdet i Bergianska trädgården står intill Institutionsbyggnaden, se kartan.

Tulpanträdet står vid Institutionsbyggnadens norra gavel.
Tulpanträdet står vid Institutionsbyggnadens norra gavel.